Passion för bilar är vårt motto.

Webcars - en historia om passion för bilar och viljan dela den med andra

Webcars startades 2015 av två bilentusiaster. Förutom sin passion för bilar hade de också en erfarenhet av att jobba inom bilbranschen. De såg en möjlighet att tillsammans utveckla en ny affärsidé där de via kontakter kunde köpa in och exportera begagnade bilar på ett sätt som mötte olika kunders behov av enkelhet, trygghet och pris. Sagt och gjort, snart var Webcars startat och en idé blev verklighet.
En av målen i Webcars är att vara en kunning, snabb och trygg parner vid försäljning och inköp. Webcars har under åren arbetat upp rutiner och system som gör att man kan möta de ovan nämnda behoven. Det ligger i företagets DNA att ständigt vara kreativa till nya lösningar för sina kunders bästa. Idag arbetar Webcars med inköp och export av bilar till en mängd olika länder. Efterfrågan på bilar är idag stor och många provatpersoner och företag vänder sig till till Webcars för att få professionell och effektiv hjälp med förmedling av bilar. Webcars köåer och säljer hundratals bilar i månaden och är därmed en av de största aktörerna i Sverige inom sitt segment.